Zaprawszmy do odwiedzania naszej nowej Strony WWW
(wiecej)
Zaprawszmy do odwiedzania naszej nowej Strony WWW
Na Stronie znajdziecie Państwo informacje z życia naszej Gminy, przydatne informacje o załatwianiu spraw i organizacji pracy w naszym Urzędzędzie. Ponadto infomracje kulturalne i historyczne (wiecej)
Rozkad jazdy PKS
Tu można sprawdzić rozkład jazdy autobusów PKS z przystanku w Głuchowie (wiecej)

IMG
Historia Głuchowa
 

Głuchów jest wsią bardzo dawną, która ma swoje początki jeszcze przed rokiem 1300. Być może późniejszy Głuchów to Słuchowo, Suchowo znane w 1136 r. z bulli papieża Innocentego II datowanej na 7 lipca. Wymieniony przez Jana Długosza w swoich kronikach. Pierwsza udokumentowana adnotacja dotycząca Głuchowa pochodzi z roku 1338. Wtedy to arcybiskup Janisław dla powiększenia zysków z majątków ziemskich przydzielił braciom Witowi i Witosławowi do wykarczowania i uprawy dąbrowę Jawórzec usytuowaną między Głuchowem i Białyninem, w zamian za lokowanie Głuchowa na prawie zachodnim (średzkim), co nastąpiło w tymże roku, 12 września w dokumencie wystawionym w Słupi w obecności sześciu świadków.   ...więcej

IMG
Warto zobaczyć
 

Ze względu na położenie przy kompleksie leśnym o powierzchni 1000 ha i rezerwacie rzecznym „Rawka”, Głuchów posiada ciekawe walory krajobrazowe. Przez wieś biegnie linia kolei wąskotorowej, której administratorzy organizują ciekawe przewozy turystyczne,Nad Głuchowem górują wieże późnobarokowego, orientowanego kościoła pw. św. Wacława, wybudowanego w 1786 r. W jego wnętrzu znajduje się cenny zabytek - krucyfiks, umieszczony w kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego.  ...więcej

Zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
 

Rada Gminy Głuchów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów – z uwagi na zamiar lokalizacji w obszarze administracyjnym gminy (w okolicy wsi Złota, Wysokienice i Skoczykłody) farmy wiatrowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany STUDIUM.  ...więcej

IMG
Kapliczki z terenu gminy Głuchów
 

Przy bocznej, wąskiej ułożonej z małych polnych kamieni drodze, we wsi Michowice w gminie Głuchów stoi od 1866r kapliczka. Z drugiej strony kapliczki płynie strumień zwany rzeką Jasiennicą dopływ Łupi. Kapliczka zbudowana została pod nadzorem ówczesnego wójta Michowic Pana Szymona Rochalskiego. Kapliczka jest stara, ale prosta i pełna uroku. Jest ładnie pomalowana na słoneczny kolor.   ...więcej